Forældelse af gæld

Har du gammel gæld, der er forældet, behøver du ikke at betale den tilbage. Der er dog forskellige forældelsesfrister for forskellig gæld, hvilket du kan læse mere om nedenfor.

Hvornår er gæld forældet

Gæld er, som hovedregel, forældet, hvis der er gået mere end 3 år siden, at en kreditor kunne kræve at få pengene betalt tilbage. 3 års reglen dækker gæld i form af regninger samt øvrige krav, hvor din underskrift ikke fremgår.

Undtagelsen til 3 års reglen er, hvis din underskrift fremgår, og du dermed erkender gælden. Dette kunne være i form af et gældsbrev, et forlig eller dom i Fogedretten, og her kommer 10 års reglen ind i billedet. 3 års reglen bliver i disse tilfælde automatisk ændret til 10 års reglen, hvilket bl.a. også gør sig gældende for gæld på konti i banker.

Min gæld er forældet

Er din gæld forældet, men en kreditor forlanger den betalt, bør du nægte dette på skrift. Samtidig bør du bede om dokumentation for, at gælden ikke er for gammel. Kan I ikke blive enige, må I gå i Fogedretten, som afgør, om gælden er forældet eller ej.

Udsættelse af forældelsesfrist

Selv om kreditor sender dig en påmindelse om, at du skal betale ham din gæld, vil det ikke forlænge forældelsesfristen. Forældelsesfristen kan kun blive forlænget i det øjeblik, at du anerkender gældskravet mundtligt eller skriftligt. Dette kunne ske ved, at du spørger ind til gælden, eller at der er en dom eller et betalingspåkrav fra Fogedretten. I sådanne tilfælde vil forældelsesfristen blive forlænget, og gælden får dermed en ny forældelsesfrist.

Moneylender > Hjælp med gæld > Forældelse af gæld

Nyheder