Ubetalte regninger

Ikke betalte regninger og gæld?

Skylder du penge væk, er det en meget dårlig ide at stoppe med at betale dine regninger og afdrag på din gæld. Gælden vil nemlig bare vokse, og det hele vil synes endnu mere håbløst. Tag fat om problemet og få styr på din økonomi, for ellers kan det få en lang række ubehagelige konsekvenser. I denne guide vil vi komme ind på hvilke konsekvenser, det kan få, at undlade at betale sin gæld.

Først skal du vide følgende:

  • Lån aldrig penge til at nedbringe gæld
  • Du kan komme til at skylde endnu flere penge
  • Banken kan inddrage nogle af dine penge, men ikke dem alle
  • Du kan risikere at komme i RKI registeret, hvorefter du ikke kan låne flere penge eller købe på kredit.

Gælden kan stige

Kreditorerne, som du skylder penge, har lov til at opkræve rykkergebyrer samt gældsrenter fra dig. Mister de tålmodigheden med dig, kan de sende sagen videre til inkasso, og du vil blive pålagt at betale inkassoomkostningerne.

En tur i Fogedretten

Kreditor har ligeledes mulighed for at bede Fogedretten om hjælp til at indkræve gælden. Bliver Fogedretten inddraget, vil der blive tillagt betydelige ekstraomkostninger, som du skal betale.

Fogedretten vil gennemgå dine betalingsmuligheder, og har du ikke mulighed for at betale hele gælden straks, vil der blive lavet en afdragsordning. Overholder du ikke denne afdragsordning, kan Fogedretten gør udlæg i eksempelvis din bil, som oftest vil blive solgt på auktion, og pengene vil blive overført til kreditor.

Kan du hverken betale eller afdrage, og ejer du intet af værdi, kan du afgive en insolvenserklæring til Fogedretten. Insolvenserklæring betyder, at du møder op i Fogedretten og under strafansvar, skriver du under på, at du intet ejer, og at du ikke kan betale din gæld. Typisk vil der gå måneder før, at du atter skal møde op i Fogedretten og underskrive en insolvenserklæring.

Experian RKI registeret for skyldnere

Afdrager du ikke på din gæld, vil man med stor sandsynlighed ende i Experian RKI registeret (tidligere Ribers) for dårlige betaler eller skyldnere. Du vil derefter ikke længere kunne låne penge eller købe på kredit. For mange er det dog en god ting, da deres gæld på denne måde ikke længere vil blive forhøjet med flere lån.

RKI og konto i banken

Banken kan ikke nægte din en indlånskonto, selv om du er registreret i RKI. Indlånskontoen bruges til at modtage løn og penge fra det offentlige samt til at hæve fra. Dog har du ikke krav på kreditkort, betalingsservice, netbank eller at optage lån.
Det eneste tidspunkt, at banken kan nægte dig en indlånskonto, er, hvis du har opført dig groft over for banken, eller hvis du har en indlånskonto i en anden bank.

RKI og forsikringer

På samme måde som bankerne, kan forsikringsselskaberne ikke nægte dig at oprette lovpligtige forsikringer som ansvarsforsikring på motorkøretøj og hundeforsikring, Et forsikringsselskab kan kun nægte dig at oprette en lovpligtig forsikring, hvis det er restance hos dit tidligere forsikringsselskab. Restance betyder, at du skylder det andet selskab penge.

Gæld til det offentlige

Har du gæld til det offentlige i form af skat, SU, medielicens, underholdsbidrag osv., kan SKAT trække penge fra dig. Måden, SKAT inddriver gæld på, er, ved at forhøje din trækprocent så de foretager en lønindholdelse. Du kommer altså tilbage at betale mere skat, og dermed afdrager du automatisk på din gæld til staten.

SKAT har dog ikke lov til at trække så mange penge, at du ikke har noget at leve for. Er dette tilfældet, skal du kontakte dem og påpege det.

Banken kan trække penge fra din konto

Det er vigtigt, at du overholder dine aftaler med banken og undgår overtræk og husker at afdrage på dine lån. Overholder du ikke disse aftaler, kan det få forskellige konsekvenser, som vil fremgå af vilkårene for aftalen, som du lavede med banken.

En misligholdt aftale kan bl.a. betyde, at banken foretager en modregning. En modregning betyder, at banken flytter penge fra din løn- eller opsparingskonto til at betale din gæld med. Det kan også ende med, at banken vælger at opsige dit lån, hvilket bevirker, at du pludselig skal skaffe hele lånebeløbet på meget kort tid. Banken kan også vælge at gå i Fogedretten med deres krav, så du dermed ender i RKI.

Bliver du udsat for en af ovenstående scenarier, og føler du dig uretfærdigt behandlet, kan du klage til bankens ”klageansvarlig”. Vil den klageansvarlige ikke lytte dig, kan du indbringe sagen for Pengeinstitutankenævnet, klik her.

Andre kreditorer kan ikke bare trække penge fra din konto.

El, vand og varme kan blive lukket

Kan du ikke betale din el-, vand- og varmeregninger, så er det en rigtig dårlig ide blot at lade være. Ved blot at lade være med at betale, kan du risikere, at forsyningsselskabet afbryder forsyningen, og du står dermed uden el, vand og varme i din bolig.

Kontakt i stedet forsyningsvirksomheden og forklar dem om din situation, og spørg om I ikke kan lave en eller anden form for afdragsordning. Husk, at de også er mennesker, og de fleste vil kunne sætte sig i dit sted.

Lejemål kan opsiges

Bor du til leje, og betaler du ikke din husleje, kan du blive tvunget til at skulle fraflytte boligen. Kontakt i stedet udlejer og bed om en afdragsordning. Er huslejen for høj i forhold til din indtægt, kan du spørge kommunen om hjælp til at finde en billigere bolig, evt. med boligstøtte.

Ende med tvangsauktion

Har du lån i din ejerbolig, som du ikke kan afdrage, kan det i værste fald ende med en tvangsauktion. Tvangsauktionssagen vil oftest blive iværksat af pengeinstituttet, som har penge til gode hos dig. Tvangsauktionen vil foregå i Fogedretten, og efter endt auktion vil en eventuel restgæld blive opgjort. Er der stadig gæld, som ikke er blevet dækket efter salget, vil du hæfte personligt for denne.

I stedet for at lade det komme så langt ud, så kontakt pengeinstituttet og se om I ikke kan komme frem til en aftale, hvor du afdrager lidt mindre i en periode, eller hvad der nu skal til.

Moneylender > Hjælp med gæld > Ubetalte regninger

Nyheder