Gældssanering

Er din gæld så stor og håbløs, at du ikke kan slippe ud af den, kan du søge om gældssanering og muligvis få eftergivet gælden. Der er dog en række betingelser, som du skal opfylde før, at du kan komme i betragtning. Neden for gennemgår vi betingelserne samt de hyppigste spørgsmål omkring gældssanering.

Inden vi går i gang, er der lige et par punkter, som er vigtige at vide:

  • Gældssanering er en mulighed for at få annulleret dele eller hele din gæld.
  • Det er langt fra alle, der får gældssanering – kun omkring hver fjerde.
  • Mens du er under gældssanering, skal du leve på et stramt budget.
  • Det er Skifteretten, der tager stilling til, om du skal gældssaneres eller ej.

Hvad er gældssanering?

Gældssanering betyder ganske enkelt, at der bliver lavet en aftale mellem dig og dine kreditorer. Aftalen kan gå ud på, at din gæld bliver sat så langt ned, at det er realistisk, at du kan tilbagebetale den over en kortere årrække. Hvis sådan en aftale indgås, vil der blive lavet en afdragsordning for resten af gælden.

En anden aftale kan kort og godt gå ud på, at hele din gæld bliver eftergivet. For at få lavet den ene eller den anden aftale, er der en række betingelser, som du skal opfylde.

Betingelser, regler og krav for gældssanering

Du skal opfylde 2 hovedbetingelser for at få tilkendt gældssanering:

  • Din gæld skal være af en sådan størrelse, at det ikke er realistisk, at du kan tilbagebetale den i nær fremtid.
  • Det skal være sandsynligt, at en gældssanering vil føre til en varig forbedring af dine vilkår.

Lån med sikkerhed, som f.eks. boliglån med sikkerhed i boligen og billån med pant i bilen kan ikke gældssaneres. Det samme gælder, hvis din gæld er opstået, fordi du har taget store forbrugslån. Andre typer gæld som banklån, SU-lån og gæld til det offentlige og SKAT eftergives helt eller delvist.

Hvor stort et beløb kan jeg få gældssaneret?

Beløbets størrelse er individuelt fra person til person, og den vil blive udregnet ud fra en konkret vurdering af dine økonomiske forhold. Er din økonomi så ringe, at det vurderes, at du ikke ville kunne betale noget tilbage, uden at det går ud over dit rådighedsbeløb, så kan du måske få eftergivet hele gælden.

Rådighedsbeløb som gældssaneret

Størrelsen på rådighedsbeløbet som gældssaneret vil, som tommelfingerregel, blive udregnet ved at fratrække boligudgifter fra dine indtægter, og derefter vil man vurdere, hvor meget det skal ligge på. Der vil blive taget hensyn til antal børn, evt. medicin osv. Dog skal du forvente, at der vil blive lagt et stramt budget.

Hvordan får jeg gældssanering?

Det er udelukkende op til Skifteretten at vurdere, om der er grundlag for en gældssanering af din gæld. Processen starter ved, at du udfylder et ansøgningsskema (hent det her på domstol.dk), som afleveres til Skifteretten i dit område. Husk at svare grundigt på alle spørgsmål, så de ikke afviser din sag.

Når Skifteretten har modtaget ansøgningen, vil du oftest blive indkaldt til et møde, hvorefter det besluttes, om processen skal indledes eller ej.

Får du gældssanering, vil der blive lavet en aftale med dine kreditorer, om at betale en del af gælden tilbage. Overholder du ikke denne aftale, skal du betale det fulde beløb tilbage.

Får du gældssanering, vil du samtidig blive registreret i Experians RKI register.

Hvad koster det at få gældssanering?

Det koster ikke noget af få gældssanering. Skifteretten betaler alle udgifter, der er forbundet med sagen.

Sagsbehandlingstid

Sagsbehandlingstiden ved en gældssanering er typisk mellem 3-6 måneder.

Hvis du ikke får gældssanering

Langt fra alle får gældssanering, og du må så bare blive bedre til at styre din økonomi. Du kan måske søge gældssanering på et senere tidspunkt, hvis du får bedre styr på dit budget.

Moneylender > Hjælp med gæld > Gældssanering

Nyheder